رد کردن لینک ها

پانزدهمین جلسه کلاس های انتخاب – سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

اشتراک گذاری

امروز چهارشنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه

اولین سری کلاس های انتخاب در سال 97

از ساخت نوشابه تا نرم افزار PS6

گزارش مطالب کلاس ها و گزارش تصویری این هفته از کلاس ها به شرح ذیل می باشد.

برنامه نویسی پیشرفته:

445503578_270912

جناب آقای برزگری به همراه تیم برنامه نویسی پیشرفته در مسابقات بین المللی IRAN OPEN حضور دارند و در حال رقابت می باشند.

20180404_145010

پیشتازان:

20180404_145021

در کلاس پیشتازان جناب آقای موسی خان آشنایی با فریاد شادی و جهت یابی را تمرین نمودند.

20180404_151344

تئاتر:

20180404_151309

جناب آقای فتحی تمرین نمایش نامه جدید را در کلاس خود آغاز نمودند.

20180404_144822

آزمایشگاه زیست:

20180404_144924

در کلاس آزمایشگاه جناب آقای تقوی تئوری اعضای بدن را آموزش دادند.

20180404_145709

آزمایشگاه فیزیک و شیمی:

20180404_145737

آزمایش های مربوط به ساخت نوشابه توسط جناب آقای فروزنده دل انجام گرفت.

20180404_145257

نقد بازیهای یارانه ای:

20180404_145329

جناب آقای امیری آموزش نحوه ریختن دیتا بازی و استفاده از نرم افزار PS6 را شرح و آموزش دادند.

20180404_145516

آموزش هندبال:

20180404_145635

در این کلاس جناب آقای لحمی مرور مسائل گذشته – پاس بالا سر،پهلو و قوانین را آموزش دادند.

20180404_145113

عکاسی:

20180404_145133

جناب آقای بیات آشنایی با عوامل زیبایی شناسی و ترکیب بندی در عکاسی را در کلاس خود آموزش دادند.