رد کردن لینک ها

هفدهمین جلسه کلاس های انتخاب – سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

اشتراک گذاری

امروز چهارشنبه مورخ بیست و نهم فروردین

یه روز بارانی

و کلاس های انتخاب که از کار با سروو موتور گرفته تا ساخت خمیر دندان فیل ادامه یافت.

با گزارش تصویری این هفته

برنامه نویسی پیشرفته:
20180418_150919
جناب آقای برزگری کار با سروو موتور را آموزش دادند.

20180418_150933

پیشتازان:

20180418_151059
در کلاس پیشتازان جناب آقای موسی خان ادامه کمک های اولیه، نبض گیری و فریاد شادی توضیحاتی ارائه نمودند.

20180418_151109
مهارتهای کارگاهی:

20180418_150850
جناب آقای لطف آبادی به ادامه ساخت آدمک تعادل پرداختند.

20180418_150857

نقد بازیهای یارانه ای:

20180418_150648
جناب آقای امیری بررسی پردازنده گرافیکی لب تاب با کنسول های بازی را شرح و آموزش دادند.

20180418_150646

آزمایشگاه زیست:

20180418_153238
در کلاس آزمایشگاه جناب آقای تقوی مبحث تنفس را آموزش دادند.

20180418_153226

آموزش هندبال:

20180418_150734
در این کلاس جناب آقای لحمی به آموزش حرکت تهاجمی، گل به همراه فریب پرداختند.

20180418_150755

آزمایشگاه فیزیک و شیمی:
2dbfe542-2416-41ed-a393-e220efeaec49
جناب آقای فروزنده دل به ساخت خمیر دندان فیل پرداختند.
a0cc3a5e-0560-42bb-be2a-f108b3df5eb4