رد کردن لینک ها

مرحله اول جشنواره کتاب با حضور در باغ کتاب آغاز شد…

اشتراک گذاری

همه ما واقفیم که مطالعه کتاب تا چه اندازه می تواند در افزایش آگاهی و تغییر نگرش ما نسبت به محیط پیرامونمان موثر باشد.
افرادی که بیشتر کتاب می خوانند، اطلاعات بیشتری دارند و به همین سبب از قدرت تشخیص و درک بالاتری برخوردارند. معمولا همین عامل موجب پذیرش بهتر این افراد در گروه های اجتماعی و در نتیجه ایجاد شرایطی مناسب تر برای ادامه زندگی ایشان خواهد شد.
بر همین اساس، ما هم سعی کرده ایم نقش شایسته تری جهت نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی میان دانش آموزان داشته باشیم.

چه بسا بتوانیم سهمی هر چند اندک در افزایش سرانه مطالعه جامعه داشته باشیم.
از این رو یکی از فعالیت های عمده ای که در مدرسه دانش انجام می پذیرد، برگزاری جشنواره کتاب است.

دبیران محترم ادبیات به صورت میانگین هر چند وقت یک بار کلاس خود را در کتابخانه مدرسه برگزار می کنند.
در این جلسات دانش آموزان ابتدا کتاب های مورد عالقه خود را انتخاب و پس از مطالعه آن، زیر نظر دبیر محترم اقدام به خلاصه برداری می نمایند.
دانش آموزان در برخی از جلسات کلاس ادبیات، با هماهنگی دبیران محترم، روزنامه و مجله همراه خود به کلاس آورده و در همان جا مطالعه می کنند.
سپس راجع به موضوعات آن با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر می نمایند.
دانش آموزان در نوبت اول همراه مربیان و هم کلاسی های خود به باغ کتاب رفته و اقدام به تهیه کتاب های مورد علاقه خود می کنند.

سپس طبق یک جدول زمانبندی اقدام به ارائه خالصه کتاب ها در کلاس ادبیات می نمایند.
در هفته کتابخوانی دانش آموزان هر پایه یک کتاب را زیر نظر دبیران محترم ادبیات خود مطالعه می نمایند.
در نوبت دوم نیز همزمان با برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان، هر یک از دانش آموزان با میزان مبلغ معین،

کتاب های مورد عالقه خود را سفارش می دهند و به ترتیب مراحل دریافت و مطالعه کتاب و ارائه مطالب آن را انجام می دهند.

گزارش تصویری اردو:

روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه – اردوی باغ کتاب – پایه های هشتم و نهم

برخی از دانش آموزان از همان ابتدای مسیر بازگشت به مدرسه شروع به خواندن کتاب های خریداری شده کردند.

به گفتگو بپیوندید