رد کردن لینک ها

مهره به دستان دانشی

اشتراک گذاری

حضور در مسابقات فرامدرسه ای

شروع تمرین های تیم شطرنج برای کسب آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان مستعد و حضوری فعال در مسابقات فرا مدرسه ای

شروع مرحله دوم مسابقات:

بازگشت به بالای صفحه
رفتن به نوار ابزار