رد کردن لینک ها

خیابان دو طرفه …

اشتراک گذاری

رویایی در سر داریم.

 

images

 

رویای مدرسه هایی که در آن کودکان هم احترام دارند و هم فرصت یادگیری مهارت هایی که برای یک زندگی موفقیت آمیز به آن نیازمندند.

 

 

 

IMG_0480

 

رویای مدارسی که نه تنها کودکان در آن هرگز احساس حقارت نمی کنند، بلکه پر و بال پیدا می کنند تا در یک محیط امن از اشتباه های خود درس بگیرند.

 

 

 

DSC08947

 

رویای مدارسی که در آن دانش آموزان به جای رقابت، همکاری می آموزند. جایی که معلم و دانش آموز با کمک هم راه حل مشکلات را پیدا می کنند. 

 

 

download

 

احترام متقابل یک خیایبان دوطرفه است. در فضای احترام متقابل، با دانش آموز همچون فرد باارزشی رفتار می شود که توانمندی های زیادی برای ارائه دارد…

 

 

برگرفته از کتاب تربیت سالم در مدرسه

ترجمه محمد جواد فرشچی – ریحانه ایزدی

بازگشت به بالای صفحه
رفتن به نوارابزار