رد کردن لینک ها

جشنواره مشاغل دانشجویی و مربیان چیست؟؟

اشتراک گذاری

یکی از دغدغه های مهم دانش آموزان و اولیای محترم ایشان انتخاب رشته تحصیلی و پیرو آن انتخاب شغل مناسب است.
در مسیر انتخاب شغل مناسب سه مرحله وجود دارد:
1. شغل شناسی

2. خودشناسی

3. تلفیق شغل شناسی و خودشناسی.
با گذراندن این سه مرحله دانش آموز می تواند با نگاهی دقیق به ویژگی های شخصیتی خود و ارزیابی مشاغل مختلف موجود در جامعه،

شغل خود را با نگاهی واقع بینانه انتخاب کند.

دراین باره فرآیند خودشناسی دانش آموزان در کلاس تفکر و سبک زندگی انجام می پذیرد و شغل شناسی دانش آموزان در قالب جشنواره مشاغل انجام خواهد شد.


اهداف جشنواره:
-1 جستجو در دنیای مشاغل و انتخاب واقع بینانه رشته تحصیلی و شغل
-2 شناخت رشته های تحصیلی متوسطه ی دوره ی دوم
-3 شناخت رشته های دانشگاهی
-4 شناخت دقیق و صحیح مشاغل مختلف توسط خود دانش آموز
-5 افزایش مهارت سخنرانی و ارائه مطلب دانش آموزان

چندی از پوستر های آماده شده توسط دانش آموزان عزیز در خصوص علاقه شغلی آینده:

زمانبندی جشنواره مشاغل

30/7/97 : انتخاب شغل توسط دانش آموز در کلاس “کاوش”
30/8/97 : تحویل فایل و پوستر شغل شناسی به معلم راهنما
از 97/9/1 تا 97/9/30  ارائه دانش آموزان در کلاس سبک زندگی و معرفی منتخبین
30/11/97 ارائه ی دانش آموزان منتخب در حضور هیات داوران و تعیین نفرات برتر
98/2/6 تحقیق میدانی همراه پدر درباره شغل مورد نظر در برنامه “همایشی به وسعت تهران”