رد کردن لینک ها

تمرین دموکراسی در مدرسه

اشتراک گذاری

DSC_0735

DSC_0736

DSC_0737

DSC_0738

DSC_0739

DSC_0740

DSC_0744

DSC_0745

DSC_0746

DSC_0748

DSC_0749

DSC_0750

DSC_0752

DSC_0753

DSC_0754

DSC_0755

DSC_0756

DSC_0757

DSC_0758

DSC_0759

DSC_0760

DSC_0761

DSC_0762

DSC_0763

DSC_0764

DSC_0766

DSC_0768

DSC_0769

DSC_0770

DSC_0771

DSC_0772

DSC_0773

DSC_0774

DSC_0775

DSC_0776

DSC_0777

DSC_0778

DSC_0779

DSC_0780

DSC_0781

DSC_0782

DSC_0784

DSC_0786

DSC_0790

DSC_0791

DSC_0792

DSC_0794

DSC_0795

DSC_0804

DSC_0805

DSC_0807

DSC_0847

DSC_0849

DSC_0850

DSC_0851

 

نظرات

 1. ارسال نظر

  خیام می گوید
  خاکی که به زیر پای هر نادانی است
  کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی است
  هر خشت که بر کنگرهٔ ایوانی است
  انگشت وزیر یا سر سلطانی است

  به امید فردایی روشن و بهتر با سعی دانش آموزان وطنی

  پیوند یکتا

به گفتگو بپیوندید