رد کردن لینک ها

تمدید معمای کارآگاهان7

اشتراک گذاری

بدینوسیله به اطلاع کارآگاهان عزیز می رسانم، به علت تعطیلات و مأموریت های زیاد کارآگاهان مدرسه دانش، جواب دادن به معمای شماره 7 تا دوشنبه ی هفته آینده تمدید شد.