رد کردن لینک ها

تا صبح بیدار بودیم!!!

اشتراک گذاری

اردویی که منتظرش بودیم از راه رسید.

سومین اردوی تشویقی ویژه نفرات برتر امتیازی

در ماه مبارک رمضان

20150629_211455

 

اول رفتیم مدرسه افطار کردیم


20150629_200916

20150629_200934

20150629_200945

20150629_205002

20150629_205018

20150629_205056

بعد نماز مغرب و عشا رو به جماعت خوندیم

سپس بلافاصله به سمت استخر شهید رجایی حرکت کردیم

آخر شب بود که از استخر برگشتیم

810614529_55708

می دونستیم که شام در مدرسه آماده ست

شام رو میل نمودیم و همزمان یک فیلم خاطره انگیز از فعالیت های مدرسه تماشا کردیم

بعد هم نوبت رسید به گیم نت و بازی های کامپیوتری

20150630_014104

20150630_014210
20150630_014234

20150630_014346
20150630_014443

20150630_085351

20150629_232140

20150630_013801

20150630_013806

20150630_013844

جاتون خالی تا سحر در کلاس های مختلف تقسیم بندی شدیم و بازی کردیم

ساعت 3:15 بود که برای خوردن سحری فراخوانده شدیم

سحری را نوش جان نموده و آماده اقامه نماز صبح شدیم

20150630_041606

پس از برپایی نماز خوابیدیم!

20150630_085900

20150630_085913

ساعت حدود 8 صبح بود که یواش یواش بیدار شدیم و دوباره به بازی مشغول شدیم، با این تفاوت که این دفعه فوتبال و والیبال هم به بازی های کامپیوتری اضافه شده بود

20150630_093721

20150630_093741

20150630_110400

20150630_110406

20150630_014445

20150630_085710

20150630_085800

ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 9 تیر ماه پایان سومین اردوی امتیازی در مدرسه ما بود …

811829387_15612

به گفتگو بپیوندید