رد کردن لینک ها

برترین های مسابقه عکاسی “آخ جون عید”

اشتراک گذاری

در اواخر اسفند ماه بود که طبق اطلاعیه ای، مسابقه عکاسی با موضوع “آخ جون عید” به اطلاع دانش آموزان عزیز رسید.

در این اطلاعیه عنوان شده بود که

  • آثار ارسالی توسط مدرس محترم کلاس عکاسی – جناب آقای بیات – داوری خواهد شد.
  • سه نفر برتر هر پایه مستقیماً در اردوی امتیازی سوم شرکت خواهند کرد و به نفرات چهارم تا دهم 30 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

استقبال دانش آموزان از این مسابقه از لحاظ کمی و کیفی بسیار بالا بود.

از میان بیش از 500 عکسی که توسط دانش آموزان عزیز به دست ما رسید عکس های زیر به عنوان عکس های برتر شناخته شدند:

 

photo_2018-04-02_21-58-22

photo_2018-03-26_11-34-37

photo_2018-04-02_22-47-18

photo_2018-04-03_16-07-23

photo_2018-03-29_21-19-57

photo_2018-03-22_14-18-36-(2)

photo_2018-04-05_17-11-20

photo_2018-03-22_13-40-57

photo_2018-03-26_16-45-11

photo_2018-03-22_13-48-20

photo_2018-03-27_15-04-24

photo_2018-03-28_09-28-57

photo_2018-03-24_00-56-07

photo_2018-03-25_20-01-43

photo_2018-03-26_16-45-09

photo_2018-03-27_14-41-04

photo_2018-03-27_20-28-22

photo_2018-03-27_22-24-31

photo_2018-03-27_23-55-36

photo_2018-03-31_19-18-08

photo_2018-03-31_19-18-29

photo_2018-04-01_13-15-26

photo_2018-04-02_12-32-35

photo_2018-04-03_10-45-02

photo_2018-04-03_16-06-45-(2)

photo_2018-04-04_12-40-05

photo_2018-04-05_17-10-37

photo_2018-04-06_23-15-57

photo_2018-04-07_19-22-00

 

به هر یک از صاحبان عکس های بالا 30 امتیاز تعلق می گیرد و صاحبان 8 عکس ابتدایی هم به صورت مستقیم می توانند در سومین اردوی امتیازی مدرسه شرکت نمایند.

به گفتگو بپیوندید