رد کردن لینک ها

اختتامیه چهارمین جشنواره زبان انگلیسی – پایه7

اشتراک گذاری

روزهای دوشنبه و چهارشنبه شنبه ، بیست و یکم و بیست و سوم اسفند ماه

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره زبان انگلیسی

هم اضطراب جشنواره و هم شور رقابت به وضوح در بین دانش آموزان عزیز دیده می شد.

هر دانش آموز نوشته هایی را که برای ارائه خود در دست داشت مرور و تمرین می نمود.

به ترتیب، طبق جدول زمانبندی تنظیم شده، دانش آموزان هر کلاس، برای حضور در مراسم وارد سالن اجتماعات می شدند و طبق اعلام تیم داوران پشت تیریبون حاضر و سپس به شرح و توضیح مقاله خود در زمان معین می پرداختند.

گزاارش تصویری پایه هشتم به تفکیک دانش آموزان:

3d6ff74d-1511-47ec-bb31-e82533df63e7

4de40815-31fe-46c4-881c-3f1ef8bca4f6

6e5b7820-1a3e-42f9-bb2d-1266c926d6b8

9f5f50a5-1656-4ecb-86d9-ffa45c812119

9fce6466-f13f-4ceb-823d-c6b73d2784d2

22e28bd6-8fa8-4290-b854-14fa380591f6

29a0cc28-032b-4aab-b8b4-e2cabc2b3393

40c8fa21-0528-4454-8516-2480cbb2de67

4678697c-1668-428f-9846-f8453cda8238

20180312_080606

20180312_081454

20180312_081809

20180312_082555

20180312_083334

20180312_084027

20180312_084340

20180312_084946

20180312_085348

20180312_092810

20180312_093214

20180312_093954

20180312_094729

20180312_094900

20180312_095934

20180312_100456

20180312_100724

20180312_105822

20180312_110152

20180312_110759

20180312_111648

20180312_111827

20180312_112538

20180312_112911

20180312_133129

20180312_133319

20180312_134013

20180312_134732

20180312_135354

20180312_140026

20180312_140812

20180312_141451

20180312_142352

۲۰۱۸۰۳۱۴_۰۹۲۸۱۷

۲۰۱۸۰۳۱۴_۰۹۳۵۲۹

۲۰۱۸۰۳۱۴_۰۹۴۱۴۵

۲۰۱۸۰۳۱۴_۰۹۵۲۳۰

۲۰۱۸۰۳۱۴_۱۰۰۰۱۵

۲۰۱۸۰۳۱۴_۱۰۰۴۴۱

۲۰۱۸۰۳۱۴_۱۰۱۰۰۵

۲۰۱۸۰۳۱۴_۱۰۵۳۵۷

20180314_134107

20180314_134918

b7515819-6260-4c8e-b31f-a512f38c83db

bdc80fa9-33cc-4f74-be15-d4821329e146

c09eabf5-539c-46c5-adba-6e86ee70a0ec

c68e354c-eca4-40e4-be47-481fbe8edc5c

cb691f30-72d9-4eed-a799-03ce2b1fff65

d43740e8-70e8-4c5e-a9c3-53c761ba7532

e2b5ee6a-ff83-4a7a-bdad-7d2d800a0c47

efa0f831-7bca-4b34-9e6a-cb16b1018234

f7333779-c524-48c1-8d87-dde184d2463a

آقایان نائینی و جعفری داوران روز اول و آقایان احمدگلی و ایمانی داوران روز دوم این دوره از جشنواره بودند.

20180314_134240

20180312_105751

مدرسه میزبان برخی از خانواده های محترم دانش آموزان ارائه دهنده بود که حضورشان به برای فرزندانشان دل گرم کننده بود.

53f9d681-66ce-439a-8639-2275b4d42f2a

938a31c1-85f4-489b-b230-5290dccefccf

1514730e-e05a-48f3-8ba4-71abb31318d8

20180312_080902

20180312_082224

20180312_083559

20180312_084217

20180312_085913

20180312_093102

20180312_093537

20180312_095529

20180312_105951

20180312_111307

20180312_134507

20180312_135918

20180312_141302

20180312_142026

20180312_142501

20180314_134728

20180314_135230

a9f7dfea-d8c1-4b48-9d1b-fce2584da771

b5cbe78a-c9cf-406d-902e-bbe680a27f8f

c1044fd8-72af-4d86-b34d-feade7bde070

d0d8b8b7-f4fc-47f8-9a4d-45747b191d8a

سایر تصاویر از دانش آموزان و کادر برگزار کننده جشنواره:

20180312_080618

20180312_080631

20180312_080646

20180312_093021

20180312_105704

20180312_105717

20180312_105735

20180312_105744

20180312_105759

به دانش آموزان منتخب طبق نظر هیئت محترم داوران گواهینامه ارائه خواهد شد و به نفرات برتر از طرف موسسه دانش جوائزی اهدا خواهد شد.