علیرضا اقبالی

(مدیر و دبیر عربی )

 • مدیریت و دبیر عربی پایه نهم
 • کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • 23 سال سابقه در مدرسه دانش

 

ابوالقاسم ناصری

( دبیر عربی )

 • دبیر زبان عربی
 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد
 • 18 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • تدریس در مدارس تلاش، راه امام، صالحین

 

محمد نامداری

( دبیر ریاضی )

 • دبیر ریاضیات
 • کارشناسی ریاضیات
 • مقام اول الگوی تدریس در سطح استان
 • 31 سال سابقه همکاری با موسسه فرهنگی دانش

 

میلاد افشین منش

( دبیر ریاضی )

 • دبیر ریاضی
 • کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه علم و صنعت
 • کارشناس ارشد آموزش ریاضی ( دانشگاه شهید رجایی )
 • فارغ التحصیل دوره Facilitation از موسسه همکاری های آسیا و اروپا (اوراسیا)
 • فارغ التحصیل دوره Mathematical Thinking از موسسه Stanford online
 • فارغ التحصیل دوره و مربی گری نرم افزار GeoGebra
 • 7 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • همکاری با مدرسه راهنمایی روزبه
 • همکاری با مدرسه راهنمایی ادب
 • همکاری با دبیرستان های دانش ، مفید 2 ، ادب ، پیام هدایت و سماء
 • همکاری با دانشگاه علم و صنعت و صنعتی شاهرود
 • همکاری با موسسه دخترانه مبتکران
 • دبیر انجمن علمی دانشجویی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت
 • سر دبیر نشریات امید ریاضی و نجوم
 • رتبه 1 دبیران و رتبه 4 اساتید دانشگاه

محمدرضا بهرادمهر

( دبیر ریاضی )

 •  دبیر ریاضی
 • معلم پایه هفتم
 • کارشناسی مهندسی پزشکی –  بیومکانیک
 • فعالیت در تشکل های دانشگاهی
 • 5 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 3 سال سابقه همکاری در مدارس منطقه 3
 • 2 سال دبیر انجمن علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر
 • همکاری در تالیف کتاب ریاضی هشتم دانش

تیمور سلیمیان

( دبیر علوم )

 • دبیر علوم
 • کارشناسی علوم تجربی
 • 19 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 30 سال سابقه تدریس و فعالیت در آموزش و پرورش
 • تالیف کتب کمک آموزشی علوم تجربی سوم راهنمایی
 • داور مسابقات علمی

محمود صلبی

( دبیر علوم )

 • دبیر علوم
 • کاردانی علوم تجربی
 • 16 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 24 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش  ( دبیر رسمی آموزش و پرورش )
 • مولف کتاب های کمک آموزشی علوم تجربی

مسعود خوش طینت

( دبیر شیمی )

 • دبیر شیمی
 • 4 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 26 سال سابقه آموزشی در موسسات دیگر

حامد حاتمی

( دبیر فیزیک )

 • دبیر فیزیک
 • کارشناس فیزیک اتمی
 • 4 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 12 سال سابقه تدریس در مدارس پور سینا ، صلحا ، خاتم و صالح

علیرضا تقوی

( دبیر زیست )

 • دبیر زیست
 • 4 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 6 سال سابقه آموزشی در موسسات دیگر

سعید رضایی

( دبیر زبان و ادبیات فارسی )

 • دبیر زبان و ادبیات فارسی
 • کارشناسی ادبیات فارسی
 • 15 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 30 سال سابقه تدریس و فعالیت در آموزش و پرورش
 • سابقه کار فرهنگی در آموزش و پرورش منطقه 3 (فتح شاهد )
 • همکاری با کانون های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش شهر تهران

روح الله خلیل ارجمندی

( دبیر زبان و ادبیات فارسی )

 • دبیر زبان و ادبیات فارسی
 • کارشناسی علوم اجتماعی
 • دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع
 • 9 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 19 سال سابقه آموزشی در موسسات دیگر
 • مدرس مدارس و آموزشگاه های تیزهوشان
 • رتبه اول جشنواره تدریس
 • تدوین نرم افزار آموزشی ادبیات هشتم ، نهم و سوم انسانی
 • سابقه همکاری با نشریات بعنوان عضو هیئت تحریریه

داود سالاروند

( دبیر مهارت های ادبی )

 • دبیر مهارت های ادبی
 • کارشناس روانشناسی بالینی
 • 5 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 22 سال سابقه فعالیت فرهنگی وآموزشی در موسسات دیگر

مهراد زمانی

( دبیر معارف اسلامی )

 • دبیر تفکر
 • کارشناس ارشد الهیات
 • معلم راهنمای پایه نهم
 • 7 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 8 سال سابقه همکاری با مدارس :
  • دبیرستان ادیب
  • دانای جوان
  • سبحان
  • فرهنگ رضوان
  • عروج

مهران گلیاری

( دبیرعلوم اجتماعی )

 • دبیر علوم اجتماعی
 • کارشناسی مطالعات اجتماعی
 • سابقه همکاری با مجموعه دانش در سالهای 72 الی 78 و سال 89 تا کنون
 • 29 سال دبیر آموزش و پرورش منطقه 18 و منطقه 3

محمد مهدی موسی خان

( دبیر تاریخ و اجتماعی )

 • دبیر تاریخ و اجتماعی پایه نهم
 • 8 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 22 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش
 • 2 سال سابقه تدریس در مدرسه ایرانی ها در ارمنستان
 • تالیف 15 مدخل دانشنامه ایران
 • تالیف مقاله : آخرین پادشاه ، نگاهی به برگزاری جشن های دو هزاروپانصد ساله – معمای شاه :گذری بر کتاب معمای هویدا تالیف دکتر عباس میلانی
 • تالیف مقاله ایران در کتاب های تاریخ آموزش و پرورش ارمنستان که در همایش ” آموزش تاریخ در ایران ” در خرداد 1395 ارایه شد.

جواد زمانی

( دبیر مطالعات اجتماعی )

 • 3 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 18 سال سابقه آموزشی در موسسات دیگر
 • 12 سال سابقه فعالیت در زمینه سرود و تئاتر

مجید امینی

( دبیر زبان انگلیسی )

 • دبیر زبان انگلیسی
 • کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه تهران
 • همکاری با مدرسه دانش از سال 1379
 • تدریس در دبیرستان بین المللی تهران و دبیرستان نیکان

روزبه اردبیلی

( دبیر زبان انگلیسی )

 • دبیر زبان انگلیسی
 • کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • 9 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • همکاری با کانون زبان ایران از سال 1385 تا کنون

رضا جعفری

( دبیر زبان انگلیسی )

 • دبیر زبان انگلیسی
 • 4 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • همکاری با کانون زبان ایران

صالح مومن خانی

( دبیر زبان انگلیسی )

 • دبیر زبان انگلیسی
 • کارشناس ارشد مهندسی نفت
 • 4 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 7 سال سابقه همکاری با موسسه امین
 • 1 سال سابقه همکاری با مدرسه سروش
 • 2 سال سابقه همکاری با مدرسه صالح

امیر رضا صدیقی

( دبیر زبان انگلیسی )

 • دبیر زبان انگلیسی
 • کارشناسی مکانیک جامدات
 • 3 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 6 سال سابقه تدریس در موسسات و مراکز آموزشی
 • تدریس دوره های دانشگاه شامل : cambridge ، CAE ، FCE ، PET
 • معلم برتر موسسه تهران آکسفورد

عمران

( دبیر زبان انگلیسی )

 • دبیر زبان انگلیسی
 • 3 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 6 سال سابقه تدریس در موسسات و مراکز آموزشی

محمدرضا بنایی

( دبیر تربیت بدنی )

 • دبیر تربیت بدنی
 • کاردانی عمران – نقشه برداری
 • گواهینامه بین المللی مربیگری بسکتبال
 • 15 سال سابقه دبیری تربیت بدنی در دانش
 • 2 سال سابقه معاونت انظباطی
 • سابقه همکاری با مدارس روزبه ، مصباح علم و دکتر حسابی
 • قهرمانی بسکتبال مدرسه در سال 93-94 و 94-95
 • مربی درجه 1 بسکتبال فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران
 • سابقه مربیگری باشگاهی در تمامی مراحل سنی

امیر مهدی رحیمی

( دبیر تربیت بدنی )

 • دبیر والیبال
 • 3 سال سابقه همکاری با مجوعه دانش

مسیح افشین

( دبیر تربیت بدنی )

 • دبیر فوتبال

 مجید رضایی

( دبیر رایانه )

 • دبیر فناوری رایانه
 • کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
 • کارشناسی ارشد ادیان و عرفان
 • سابقه ده سال تدریس و فعالیت آموزشی
نشریه دانش آموزی دانش قلهک

غنیمی

( دبیر رایانه )

 • دبیر فناوری رایانه

علی نقی مرشدی

( دبیر کارگروهی )

  • دبیر کار گروهی
  • کارشناس ارشد اقتصاد و معارف اسلامی
  • سابقه فعالیت در موسساتی هم چون :
   • صابرین
   • مهرآیین
   • سوره جوان
   • علامه طباطبایی
   • پیام
   • رشد و فرهنگ
   • و ….
  • مشاوره و طراحی دوره ها و محتوا های آموزشی در زمنیه های :
   • خلاقیت
   • هوش های چند گانه
   • روش های حل مسئله
   • آز علوم تجربی
   • و ….

سید سعید صادقی

( دبیر حرفه و فن )

 • دبیر حرفه و فن
 • کارشناسی حرفه وفن از دانشگاه شهید رجایی
 • 24 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • دارای 33 سال فعالیت درتدریس حرفه وفن درمناطق 15 و 3 آموزش وپرورش
 • سابقه تدریس در مدارسی هم چون : پیام هدایت ، سروش ، دکتر حسابی ، مصباح و …

علی لطف آبادی

( دبیر حرفه و فن )

 • دبیر حرفه و فن
 • کارشناسی حرفه و فن
 • 16 سال همکاری با مجموعه دانش
 • 34 سال سابقه آموزش در موسسات مختلف
 • فعالیت در کانون های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش – مدارس شاهد منطقه 3

علی علی

( دبیر هنر )

 • بازنشسته آموزش و پرورش
 • دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران
 • دارای مدرک درجه یک هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معادل دکترا
 • دبیر ورزش و دبیر هنر مدارس استعدادهای درخشان
 • مدت 35 سال تدریس در انجمن خوشنویسان تهران مرکز
 • بنیانگذار انجمن خوشنویسان ورامین
 • بنیانگذار انجمن خوشنویسان شهرری
 • چاپ آثار در کتابی به نام بهانه بهار
 • مسئول آموزش انجمن خوشنویسان تهران مدت 3 سال
 • عضو شورای خوشنویسی انجمن مدت 5 سال
 • عضو اعضای تصحیح امتحانات انجمن خوشنویسان ایران
 • شرکت در بسیاری از نمایشگاه های خوشنویسی کشور
 • تخصص در ورزش بسکتبال

سید محمد حسین ذوالفقاری فر

( دبیر هنر )

 • 3 سال سابقه همکاری با مجموعه دانش
 • 22 سال سابقه آموزشی در موسسات دیگر
 • معاون فرهنگی دبیرستانهای تلاش ، علامه طباطبایی ، سلام تجریش ، سلام دیباجی
 • تالیفات : سری کتابهای IQ گاج در درسهای پیامهای آسمانی و قرآن پایه های هفتم ، هشتم و نهم
 • سری کتابهای امتحان یار
 • سری کتابهای مهارت (تک جلسه ی پیامهای آسمان نهم )
 • تک جلسه EQ ششم دبستان
 • چاپ آثار نقاشی شخصی