کادر آموزشی

محمد نامداری

( دبير ریاضی )

 • كارشناسي رياضيات
 • 35 سال سابقه تدریس

ابوالقاسم ناصری

( دبير زبان عربی )

 • كارشناسي ارشد
 • 25 سال سابقه تدریس

تیمور سلیمیان

( دبير علوم )

 • كارشناسی
 • 36 سال سابقه تدریس

محمود صلبی

( دبير علوم )

 • کارشناسی
 • 26 سال سابقه تدريس

حامد حاتمی

( دبير فیزیک )

 • كارشناسی
 • 20 سال سابقه تدريس

سعید رضایی

( دبير زبان و ادبيات فارسي )

 • كارشناسی
 • 35 سال سابقه تدريس

روح الله خلیل ارجمندی

( دبير زبان و ادبيات فارسي )

 • كارشناسی ارشد
 • 20 سال سابقه تدریس

داود سالاروند

( دبير مهارت های ادبی )

 • كارشناسی
 • 23  سال سابقه تدریس

مهران گلیاری

( دبيرعلوم اجتماعی )

 • كارشناسی
 • 30 سال سابقه تدریس

روزبه اردبیلی

( دبير زبان انگلیسی )

 • كارشناسی ارشد 
 • 17 سال سابقه تدریس

رضا جعفری

( دبير زبان انگلیسی )

 • کارشناسی ارشد
 • 12 سال سابقه تدریس

صالح مومن خانی

( دبير زبان انگلیسی )

 • كارشناسی ارشد 
 • 12 سال سابقه تدریس

محمدرضا بنایی

( دبير تربیت بدنی )

 • کارشناسی
 • 19 سال سابقه تدریس

امیر مهدی رحیمی

( دبير تربیت بدنی )

 • کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس

مسیح افشین

( دبير تربیت بدنی )

 • کارشناسی
 • 6 سال سابقه تدریس

 مجید رضایی

( دبير رایانه )

 • كارشناسی ارشد
 • 12 سال سابقه تدریس

علی نقی مرشدی

( دبير کارگروهی )

  • كارشناسی ارشد
  • 10 سال سابقه تدریس

سید سعید صادقی

( دبير حرفه و فن )

 • كارشناسی
 • 35 سال سابقه تدریس

علی لطف آبادی

( دبير حرفه و فن )

 • كارشناسی
 • 36 سال سابقه تدریس

سید محمد حسین ذوالفقاری فر

( دبير هنر )

 • کارشناسی
 • 26 سال سابقه تدریس

وحید افشار

( دبير شیمی)

 • کارشناسی
 • 7 سال سابقه تدریس

حسین اکبری

( دبير زبان )

 • كارشناسی
 • 15 سال سابقه تدریس

محسن بابایی

( دبير زیست شناسی و زمین شناسی )

 •  کارشناسی ارشد 
 • 10 سال سابقه تدریس

احسان بختیاری

( دبير ادبیات فارسی )

 • کارشناس ارشد
 • 17 سال سابقه تدریس

عبداله تحریری

( دبير عربی )

 • کارشناسی
 • 16 سال سابقه تدریس

محسن حسینی

( دبير فوتبال )

 • کارشناسی
 • 12 سال سابقه تدریس

حسین زارع

( دبير والیبال )

 • کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس

سجاد زعفرانی

( دبير ریاضی – فیزیک)

 • کارشناسی
 • 10 سال سابقه تدریس

کامبیز سیدجلالی

( دبير ریاضی)

 • کارشناسی
 • 30 سال سابقه تدریس

علی نقی شالی ها

( دبير دینی و قرآن  )

 • کارشناسی
 • 7 سال سابقه تدریس

محسن شریعتی

( دبير آزمایشگاه )

 • دکترای نانوفناوری
 • 18 سال سابقه تدریس

ابراهیم شهبازی

( دبير علوم تجربی )

 • کارشناسی 
 • 40 سال سابقه تدریس

علیرضا طیبی

( دبير زبان )

 • کارشناسی
 • 13 سال سابقه تدریس

حسن مبارکی

( دبير قرآن )

 • کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس

سید امیر وطنی

( دبير دینی)

 • دانشجوی کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس