حضور دانش آموزان اول درتمرین والیبال

تمرین تیم والیبال ( ب ) مدرسه در ساعت 14/30 روز دوشنبه در مدرسه دانش برگزار شد. در این تمرین دانش آموزان اول هم حضور داشتند. چهره هایی مانند علاء الدین + تقی پور و … نفرات ممتاز تیم والیبال ( ب ) مدرسه دانش هستند. مربی تیم والیبال ( ب ) مدرسه جناب آقای…

ادامه مطلب

کلاس ورزش اولها

دانش آموزان پایه اول در روزهای دوشنبه از کلاس های ورزش کلاس فوتبال و بسکتبال دارند در روز دوشنبه 28 آبان ماه دانش آموزان در کلاس فوتبال دریبلینگ و شوت را آموزش دیدند. در کلاس بسکتبال نیز دانش آموزان تمرین سه گام و شوت را پشت سر گذاشتند. مربی بسکتبال دانش آموزان جناب آقای بنایی…

ادامه مطلب

کلاس کار و فن آوری

روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته دانش آموزان کلاس کار و فن آوری یا همان کلاس کار گاه دارند. پخت غذای الویه + کار با چوب + کلید تک پل + کلید دو پل + و … از جمله کارهای صورت گرفته در کلاس کار و فن آوری است. آقای تهرانی هم چنین در مورد…

ادامه مطلب