اسفند
۲۱
۱۳۹۶

قهرمانی تیم رباتیک مدرسه دانش در مسابقات فیراکاپ آزاد ایران-اسفند۱۳۹۶

بسم الله

مسابقات بین المللی رباتیک آزاد ایران از ۱۱تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ و در محل دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد. کمیته ملی ربوکاپ ایران و دانشگاه امیرکبیر به عنوان

برگزار کنندگان اصلی این مسابقات هستند.

بچه های پر تلاش مدرسه دانش قلهک با تیم های خود در دو لیگ المپیک و DRC شرکت کردند و از تابستان فعالیت حرفه ای خود را آغاز نمودند و تا پاسی از شب

مشغول به فعالیت بودند. در طول سال تحصیلی نیز به همین صورت چند روز در هفته را تا دیروقت برای هدف گذاری خود شدیدا تلاش می کردند.

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۳۳۴۹

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۳۶۵۱

داوران مسابقه درحال توضیح قوانین مسابقه به افراد شرکت کننده

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۳۸۲۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۳۸۲۹

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۴۷۳۷

تیم DRC دانش موفق شد یه قهرمانی این رشته برسد و برای سال دوم به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.

اعضای تیم:

۱-آرمین سلیمانی

۲-بردیا میراخورلو

۳-مهبد حسین زاده

۴-امیرعلی احمدیان

۵-سپهر کلانتری

۶-بردیا فاطمی

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۴۹۳۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۵۰۲۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۵۱۴۵

تیم المپیک دانش موفق شد رتبه سوم را کسب کند و سهمیه مسابقات جهانی را کسب کند.

اعضای تیم المپیک :

۱-اوستا صفریان

۲-سورن جلیلی

۳-رامبد پریانی

۴-پرهام جامعی

۵-کیان نیک پور

۶-هیراد معظمی ها

۷-هیربد معظمی ها

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۵۴۴۴

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۵۴۵۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۴۰۳۳۳

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۴۰۴۰۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۴۰۴۱۷

بچه ها دانش درحال رفع نقص ربات خود

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۰۴۵

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۰۵۳

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۰۵۵

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۱۰۸

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۱۴۶

تیم المپیک درحال مرور برنامه نویسی ربات گروه جهت شرکت ربات در مسابقه

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۱۵۸

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۲۵۴

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۱۸۰۳

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۱۸۲۰

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۱۹۰۱

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۳۱۸۵۸

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۰۶۰۳

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۲۸۴۱

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۲۹۳۹

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۲۹۴۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۳۸۵۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۴۰۱۸

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۴۰۲۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۴۰۵۰

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۴۱۰۳

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۴۱۱۵

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۴۱۲۴

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۴۸۳۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۵۰۱۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۵۰۱۹

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۵۶۲۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۵۷۱۴

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۵۷۲۱

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۵۵۷۲۶

عکس دسته جمعی تیم DRC بعد از قهرمانی با آقای اقبالی مدیریت محترم مدرسه

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۴۵۲۴

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۴۵۴۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۴۵۴۹

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۴۷۰۸

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۴۷۲۶

عکس دسته جمعی تیم المپیک بعد از مقام سومی مسابقات و کسب سهمیه مسابقات جهانی با آقای اقبالی مدیریت محترم مدرسه

 

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۴۹۲۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۵۰۲۳

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۵۲۴۷

پیش به سوی اختتامیه مسابقات در دانشگاه امیرکبیر

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۶۵۶۲۳

سالن اختتامیه قبل از شروع برنامه

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۸۰۷۳۰

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۸۱۷۰۰

تیم خوب دانش از زاویه ی دیگر

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۸۱۷۱۳

شروع مراسم و خواندن سرود جمهوری اسلامی

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۸۳۶۵۴

صحبت های رئیس FIRA جناب اقای جکی بالدز

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۰۸۴۶

دعوت و تجلیل از تیم دانش قلهک جهت قهرمانی در مسابقات جهان که در تایوان برگزار شد.

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۲۲۵۰

دعوتی دوباره از تیم دانش جهت مسابقات امسال در ۲ رشته المپیک و DRC

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۴۰۳۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۴۱۴۸

عکس تیم دانش با مسئول های برگزاری رباتیک و دانشگاه امیرکبیر

 

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۲۳۲۷

آقای اقبالی و لوح تقدیر که از طرف دانشگاه امیرکبیر اهداء شد.

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۲۵۰۲

اقای اقبالی و تندیس رتبه اولی مسابقات

انصافا خیلی از موفقیت های به وجود آمده بخاطر مدیریت خوب ایشون هست که با برنامه ریزی های مناسب توانستند که تیم دانش را به این موفقیت برسانند.

ضمنا سرپرست تیم هم خود ایشون بودند و پا به پای تیم جلو میرفتند

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۳۰۰۱

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۴۱۱۰

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۴۱۱۸

عکس تیم المپیک با مسئولین در اختتامیه این مسابقات

۲۰۱۸۰۳۰۶_۱۹۴۲۱۹

و شروع خوشحالی ها و گرقتن عکس ها و سلفی ها با لوح ها و تندیس ها

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۰۰۲۱۲

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۰۱۰۴۷

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۰۱۲۳۰

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۰۲۳۰۰

عکس یا آقای مهدی پور عزیز که مربی این بچه ها بودند و خیلی زحمت کشیدند تا بچه ها بتوانند به این دانش و رتبه برسند.

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۰۲۴۳۴

عکس دسته جمعی با رئیس FIRA

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۰۲۷۱۳

و یه شام خوب با بچه های گل دانش بعد از اختتامیه دانشگاه امیرکبیر تهران

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۱۰۰۱۳

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۱۰۰۳۰

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۱۰۰۵۰

۲۰۱۸۰۳۰۶_۲۱۰۰۳۹

ان شالله که بچه ها مثل این مسابقات در جهان هم به درخشند و پرچم کشور عزیزمان را به اهتزاز در بیاورند.

 

VN:F [1.9.20_1166]
رتبه پست: ۱۰ / ۹٫۰ ( تعداد آراء : ۱ رای)
قهرمانی تیم رباتیک مدرسه دانش در مسابقات فیراکاپ آزاد ایران-اسفند۱۳۹۶, ۹٫۰ out of 10 based on 1 rating

فرستادن دیدگاه

برای قرار دادن شکلک ها روی آنها کلیک کنید.

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeleton

در یک نگاه

آخرین دیدگاه‌ها