بازی فوتبال معلمین و دبیران

فوتبال بین کادر و دبیران در روز ۲۱ بهمن ماه روز دوشنبه برگزار شد. فوتبال با بازی یک طرفه تیم کادر مدرسه شروع شد و ادامه پیدا کرد . طوری که تیم فوتبال کادر با نتیجه ۴ بر ۱ جلو افتادولی در ادامه تیم دبیران سه گل زد. تیم کادر را آقایان حسینخانی، زمانی، مولایی، وطنی تشکیل...

در مسیر اُپارک

برای مشاهده عکس های مربوط به اردوهای دبیرستان دانش به این آدرس https://ble.ir/ordooooooooo مراجعه کنید.