مسابقات ورزشی دهه فجر

مسابقات ورزشی دهه فجر امروز یکشنبه 13 بهمن به شکل رسمی آغاز شد. مسابقاتی که در 4 رشته انجام می شود. والیبال – فوتبال – بسکتبال – هندبال. در روز اول مسابقه زیبای هندبال دوم و سوم به نفع تیم پایه سوم پایان پذیرفت. در بازی بعد مسابقه هندبال تیم پایه اول و دوم مساوی…

پذیرایی در دهه فجر

معاونت فرهنگی مدرسه دانش همزمان با هدایت و برنامه ریزی مسابقات ورزشی دهه فجر به پذیرایی از دانش آموزان در زنگهای تفریح  نیزمی پردازد. دانش آموزان در زنگ تفریح دوم از جانب معاونت فرهنگی مدرسه دانش پذیرایی شدند. در ایام ورود امام خمینی و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی هم دانش آموزان شروع و افتتاح…