بازی در حیاط اولها – 7 بهمن ماه

اولین بازی در حیاط و شروع بازیهای پایه اول در روز دوشنبه 7 بهمن ماه آغاز شد. در این روز دانش آموزان به ورزش بسکتبال – فوتبال و والیبال پرداختند. بازی در حیاط اولها در روزهای دوشنبه برگزار می شود. در نوبت اول مسابقلات به شکل لیگ بوده است و در ترم دوم مسابقات لیگ…

کلاس انتخاب

کلاس انتخاب در ترم دوم سال تحصیلی از روزدوشنبه 7 بهمن ماه آغاز شد. از روز 5 بهمن ماه دانش آموزان کلاسهای خود را ثبت نام کردند. در روز 6 بهمن روز یکشنبه به بررسی انتخاب رشته ها پرداخته شد. در این ترم 6 رشته از جمله عکاسی – سی پلاس پلاس – زبان آلمانی…

کلاس تمرین فوتبال 7 بهمن ماه 1398

کلاس تمرین فوتبال روزهای دوشنبه در پایه اول برگزار می شود. این هفته این کلاس در روز دوشنبه 7 بهمن ماه برگزار شد و به مرور آیتم های مختلف پرداخت. دریبلینگ – پرس از جلو- دفاع تیمی از جمله دیگر این آموزشها بود. دانش آموزان گروهی با توپ تمرین کردند و گروهی دفاع تیمی را…