نماز جماعت 2 بهمن ماه

نماز جماعت دوم بهمن ماه با حضور دانش آموزان پایه اول صفای خاصی گرفت. ابتدا دانش آموزان با توجه به مبحث آموزش وضو، وضو گرفتند. سپس بعد از اینکه در صفهای جماعت حضور پیدا کردند نماز ظهر و عصر اقامه شد. در ابتدای نماز دو نکته اجرایی و یک نکته تربیتی توسط آقای حسینخانی گفته…

کلاس زبان گروه b

کلاس گروه زبان b در روزهای شنبه و چهارشنبه برگزار می شود. دبیر زبان گروه b جناب آقای پورنوین هستند. دانش آموزان گروه b ملزم به شرکت در فستیوال مقدمانی زبان هستند. جمله نویسی همراه با معنی وتکالیف همگن و درست از جمله ویژگیهای کلاس زبان گروه b است. گروهی از دانش آموزان به دلیل…