تمرین والیبال روز پنجشنبه 26 دی ماه

تمرین والیبال روز پنجشنبه 26 دی ماه

ورزش والیبال در پایه اول و در ترم دوم امروز پنجشنبه 26 دی ماه کار خود را آغاز کرد. در ترم اول شاهد بودیم که تمرینات ساعد – پنجه – سرویس – دفاع روی تور – اسپک و … انجام شد. به طوری که دانش آموزان پایه اول در مسابقات جام دانش آموز بسیار...
اردوی جاجرود

اردوی جاجرود

اردوی جاجرود در روز دوشنبه 23 دی ماه برگزار شد. اردویی که از مدتها قبل برنامه آن و زمان آن مشخص بود. ساعت 12 دانش آموزان در روز دوشنبه به سمت اردوگاه حرکت کردند. در ساعت 13دانش آموزان به محل اردوگاه جاجرود رسیدند. در ابتدای برنامه آقای زمانی شرایط اردو و برنامه های...
تمرین هندبال پنجشنبه 26 دی ماه

تمرین هندبال پنجشنبه 26 دی ماه

با شروع ترم دوم سال تحصیلی برنامه های ورزشی دانش آموزان نیز به شکل جدیدی پیش می رود. در ترم دوم دانش آموزان در رشته هندبال با روشهای جدیید دیگری آشنا می شوند. گرم کردن در ابتدای ساعت ورزش و تمرین پاس دو نفره در حال حرکت و تمرین پاس و سه گام دو نفره با یک پاس از جمله...