اختتامیه ششمین جشنواره ملل

اختتامیه ششمین جشنواره ملل

اختتامیه ششمین جشنواره ملل دیروز برگزار و گروه های برتر در زمینه های مختلف جوایز خود را دریافت کردند آمادگی جهت برگزاری مراسم   کسب مقام اول از دیدگاه داوران توسط کشور ایتالیا   کسب دیپلم افتخار توسط کشور واتیکان   کسب دیپلم افتخار برای عملکرد تیمی توسط...
اردوی جاجرود

اردوی جاجرود

در روز شنبه بعد از امتحان اجتماعی دانش آموزان پایه اول ساعت 10/30 از مدرسه به سمت اردوگاه جاجرود حرکت کردند. بعد از اینکه دانش آموزان به اردوگاه رسیدند ابتدا در مورد نظم و نظافت و بازیهای اردو صحبت شد. دانش آموزان در ادامه نماز ظهر و عصر را خواندند. بعد از اقامه نماز...