کلاس آشپزی

امروز آخرین جلسه کلاس آشپزی در نوبت اول بود. طبق هماهنگی که جلسه قبل با بچه ها داشتیم، هر یک از ایشان یکی از غذاهایی که در طول نیمسال نحوه تهیه آن آموزش داده شده بود را انتخاب کرده بودند. و قرار بر این بود که غذای مورد نظر را در منزل درست کنند و در جلسه آخر همراه خود...