نهمین جلسه کلاس های انتخاب

گزارش تصویری کلاس های برگزار شده: بسکتبال: ضد حمله و دفاع تمام زمین والیبال: مسابقه پینگ پنگ: تمرین کمک های اولیه: CPR و احیاء ریاضی: ادامه مبحث فاکتوریل، اصل ضرب و جایگشت مهارتهای فوتبال: نقد و بررسی لیگ قهرمانان-آموزش جا به جایی هنگام ضربه کاشته در فوتسال کلاس...