جشنواره بزرگ ملل ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸

جشنواره بزرگ ملل از ساعت ۱۵ تا ۲۰ روز پنجشنبه آغاز شد. جشنواره ای که در آن ۲۱ کشور و بهتر بگویم ۲۱ گروه توانستند کشورهای متنوع و مهمی را معرفی کنند. کار جشنواره از دو ماه قبل شروع شد. زمانی که معلمین راهنمای پایه دوم آقایان گودرزی و مولایی گروهها را معرفی نمودندو...

جشنواره ملل مدرسه دانش قلهک(ششمین دوره)

با همت همکاران و دانش آموزان عزیز جشنواره ملل مدرسه در روز پنج شنبه برگزار شد. از این جشنواره سخنگوی وزارت امورخارجه،رئیس آموزش و پرورش منطقه3 و میهمانان و سفرا از سفارتخانه هایی از جمله اسپانیا،ایتالیا،کره جنوبی،بلغارستان،هلند،تاجیکستان،معاونت اموربین الملل دانشگاه...