کلاس خوشنویسی – طراحی

در کلاس خوشنویسی امروز پنجشنبه 23 آبان ماه اتصال س به الفبا تدریس شد. در کلاس طراحی تدریس پرس پکتیو انجام شد. در این هفته بعد از بازدید دو هفته از تکالیف نمرات میان نوبت خوشنویسی وارد سامانه خواهد شد. در کلاس طراحی نیزبعد تکالیف  نمرات واردسامانه خواهد شد. در پایان سال سعی بر این…

تمرین سرود

تمرین سرود در روزهای چهارشنبه شروع شده است . تمرینی که هر سه پایه را در بر می گیرد. این تمرین اولین جلسه خود را از ساعت 14/30 تا 16 روز چهارشنبه 22 آبان ماه آغاز کرد. تیم سرود مدرسه سالهاست در عرصه مسابقات منطقه و استان مقام های برتر را دارد.  دانش آموزان پایه…

هندبال جام دانش آموزی

هندبال جام دانش آموزی در پایه دوم نیز مانند پایه های اول و سوم بسیار جذاب ادامه دارد. تیم مانی آتابان و تیم فروتن از تیمهای برتر هندبال پایه دوم هستند. از پایه دوم این دو نفر در تیم هندبال مدرسه نیز هستند. رقابت بین  قهرمانی بین پایه دوم و سوم در مسابقات جام دانش…