کلاس ادبیات

کلاس ادبیات دانش آموزان پایه اول کلاسی حسی و ذوقی است. دانش آموزان در این کلاس به پانتومیم و شعر خوانی می پردازند. کلاسی که در آن دانش آموزان به معرفی کتاب هم می پردازند. در این هفته دانش آموزان  به تمرین شعر خوانی پرداختند.  نقالی – مراسم شب یلدا – مشاعره و … در…