تولد ماه مهر و ماه آذر

هر ساله در ماههای مختلف سال در مدرسه دانش جشن تولد دانش آموزان گرفته می شود. در ماه مهر و آبان به دلیل تقارن آن با ماههای عزای اهل بیت محرم و صفر کمی دیرتر این تولد گرفته متولدین ماه مهر و آبان ماه تولدشان در نماز خانه مدرسه دانش برگزار شد. دانش آموزان ابتدا…

برنامه صبحانش کلاس 3/1

سم الله الرحمن الرحیم روز دوشنبه مورخ 13 آبان ماه ، دانش آموزان کلاس 3.1 برنامه صبحانش داشتند. طرح صبحانش کلمه صبحانش ترکیبی است از صبحانه + دانش این برنامه که در سال جاری در پایه سوم آغاز شد برنامه ایست ترکیبی که بچه ها با تیم ورک صبحانه رو درست می کنند. و تمرینی…

تمرین تیم والیبال ب

تیم والیبال ب مدرسه دانش همزمان با تیم الف در تمرینات شرکت می کند. تیمی که قرار است مانند تیم الف در مسابقات منطقه شرکت کند. دیروز 13 آبان ماه این تیم در مدرسه به مرور تاکتیک و تکنیکهای خود پرداخت. پاسهای بلند- اسپک – ساعد – کار با توپ – سرویس و … در…