تمرین والیبال تیم مدرسه

تیم والیبال مدرسه این روزها به شدت ادامه می یابد. هم تیم الف و هم تیم ب در این روزها درگیر تمرین هستند . دانش آموزان در قالب گروههای چند نفره درگیر تمرین هستند. سالهاست تیم والیبال مدرسه دانش در منطقه عنوان عالی را کسب نموده است.  این تیم در قالب دو تیم الف و…

اردوی کوهنوردی

روز شنبه اردوی کوهنوردی پایه هشتم برگزار شد و دانش آموزان در آن شرکت کردند و به کوهپیمایی پرداختند. پس از پیمودن مسیر دانش آموزان در جایی مستقر شدند و به استراحت پرداختند.     درست کردن جوجه توسط آقای رحیمی نژاد   عکس یادگاری در ابتدای مسیر