تمرین تیم هندبال مدرسه

تیم هندبال مدرسه دانش این روزها در تمرینات آمادگی برای مسابقات منطقه به سر می برد. تیمی که چند سالیست در عرصه مسابقات منطقه عنوان دار است . امروز چهارشنبه مورخ 8 آبان آقای بنایی مربی تیم سرپرستی تمرینها را به عهده داشتند. تمرین بدنسازی – حمل توپ – چرخش و...