لیگ فوتبال پایه هشتم

به نام خدا روز سه شنبه 16/7/1398 لیگ برتر دانش با زحمات جناب مولایی و جناب گودرزی پیگیری و بسیار حرفه­ای و در سطح استانداردهای جهانی ادامه یافت یافت. لیگ دانش در دو زمین متفاوت برگزار شد. در هفته دوم بیست تیم در ده بازی به مصاف هم رفتند. پنج بازی در زمین اول و…