کلاس انتخاب روز دوشنبه 8 مهر ماه

اولین جلسه کلاس انتخاب در روز دوشنبه 8 مهر ماه برگزار شد. دانش آموزان از روز شنبه تا یک شنبه کلاس انتخاب خود را از طریق سامانه مدبر انتخاب کردند. کلاسها و شرایط آن در یک دفترچه در قسمت تابلوی اعلانات سایت توضیح داده شد. اسامی دانش آموزان و رشته های انتخابی در تابلوی آموزشی…

کلاس کار گاه – دوشنبه 8 مهر ماه – پایه اول

روزهای شنبه و دوشنبه کلاس کار و فن آوری تحت عنوان کلاس کار گاه در محل کار گاه مدرسه دانش برگزار می شود. کلاسی که دو روز شنبه و دوشنبه اوایل مهر به ساخت و بررسی کاید تک پل پرداخته شده است. ارزش این کلاس به این است که دانش آموزان خودشان درگیر کار شده…

اولین برنامه رسمی نماز خانه پایه اول – یک شنبه 7 مهر ماه – ساعت 12/20ظهر

روز یک شنبه دانش آموزان پایه اول برنامه نماز خانه داشتند. دانش آموزان پایه روزهای سه شنبه و یکشنبه و چهارشنبه ها یک هفته در میان برنامه نماز خانه دارند. در اولین جلسه ابتدا آقای حسینخانی در مورد فلسفه نماز و … مطالبی را ارائه فرمودند. آقای طرقی نیز مهمان پایه اول بودند. آقای اقبالی…

ورزش پایه اول- دوشنبه – 8 مهر ماه

روز دوشنبه 8 مهر ماه دانش آموزان پایه اول ساعت ورزش بسکتبال – فوتبال دارند. تمرین دریبل سرعتی در رشته بسکتبال در دستور کار قرار گرفت. در فوتبال دریبلینگ – بازی با توپ در این روز کار شد. در انتها د انش آموزان بازی گروهی کردند. روزهای پنجشنبه دانش آموزان ورزش والیبال و هندبال دارند.