جلسه معارفه اولیاء مهر 98-پایه نهم

به نام خدا جلسه معارفه و تببین اهداف و عملکرد مدرسه برای والدین محترم پایه نهم روز 5 شنبه 4 مهر از ساعت 15:30 برگزار شد. در این جلسه که از چند روز قبل به اطلاع اولیاء رسیده بود با حضور به موقع و حداکثری برگزار شد،برنامه جلسه بدین ترتیب بود که ابتدا بعد از…

بازی صبحگاهی – روز شنبه 6 مهر ماه

دانش آموزان پایه اول در روزهای شنبه – یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه هر هفته از ساعت 6/45 صبح تا ساعت 7/10 صبح از فضای مدرسه استفاده می کنند. این کار به عنوان ورزش صبحگاهی و در رشته های والیبال -فوتبال انجام  می شود. در روز های دوشنبه ظهر نیز دانش آموزان به بازی…