جلسه تربیتی و آموزشی پایه اول – پنجشنبه 4 مهر ساعت 13/30

جلسه آموزشی و تربیتی پایه اول در روز پنجشنبه 4 مهر در ساعت 13/30 در سالن اجتماعات مدرسه برگزار شد. ابتدا آیات قرآن کریم سوره حشر. سپس سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران. در ابتدا آقای حسینخانی ضمن خوش آمد گویی به اولیای محترم عناوین برنامه را عنوان کردند. جناب آقای اقبالی در اولین بخش در…