هفته آخر تهرانگردی

هفته آخر تهرانگردی در روز یکشنبه 27 مرداد ماه و این بار از ساعت 8 صبح آغاز شد. در این هفته دانش آموزان ابتدابه پارک چیتگر رفتند و از فضای پیست دو چرخه سواری چیتگر استفاده کردند. همه ساله استفاده از پیست دوچرخه سواری چیتگر از برنامه های تهرانگردی می باشد. بعد از این برنامه…