اردوی جاجرودپایه هفتم

اردوی جاجرود در تاریخ 30 تیر ماه ویژه دانش آموزان هشتم جدید برگزار شد. اردودر روز یکشنبه برگزار گردید و به مدت یک شبانه روز ادامه پیداکرد. برنامه های اردو : فرهنگی / مذهبی / تربیتی بازدید از فضای مجموعه استفاده از محیط سالن نماز خانه و انجام آیتمهای گانیه و … آیتمهای ورزشی –…

هفته سوم تهرانگردی

هفته سوم تهرانگردی در روز یکشنبه 30 تیر ماه برگزار شد. دانش آموزان را در این روز مربیان محترم آقایان طرقی – راهبر – بهراد مهر همراهی نمودند. برنامه هفته سوم استفاده از مجموعه آبی فشافویه. استفاده از قایق بزرگ و همچنین شاتل از جمله برنامه های استفاده از مجموعه آبی فشافویه بود. دانش آموزان…