ساخت مجسمه با گل

کلاسهای طراحی دانش آموزان پایه اول در روزهای پنجشنبه برگزار می شود. کلاسهایی که در آن خلاقیت و تنوع کاری موج می زند. آقای ذوالفقاری طبق طرح درس ارائه شده در این کلاس، در این هفته کار با گل را در نظر گرفتند. دانش آموزان در این هفته به ساخت مجسمه های گلی پرداختند. این…