مدرسه والیبال

دو هفته ای هست که  روزهای جمعه مدرسه والیبال از ساعت 11/30 تا 13 کار خود را آغاز کرده است. از بین پایه های مختلف دانش آموزان پایه اول با 24 دانش آموز بیشترین تعداد را در مدرسه والیبال دارند. دانش آموزان در سالن شهید صیاد شیرازی به تمرین می پردازند. این تمرینها و کلاسها…