زنگ آزمون -پایه سوم

روز های یکشنبه هر هفته زنگ آزمون دانش آموزان پایه سوم هست که جهت ارتقاء سطح آموزشی به صورت منظم هر هفته برگزار میشود،بیشتر دروس اصلی مثل فیزک و ریاضی و شیمی و … آزمون گرفته میشود، ضمنا برنامه آزمون ها از قبل در تقویم اجرایی مدرسه به بچه ها گفته میشود که آمادگی لازم…