کلاس انتخاب

به نام خدا : روزهای دوشنبه کلاسهای انتخاب از ساعت 14/30 الی 16 برگزار می شود. کلاسهایی مانند جودو ، پینگ پنگ ،علوم هوایی ، عکاسی ، برنامه نویسی ، نقد فیلم ، فیلم سازی، آشپزی و …