اردوی کوهنوردی پدران و پسران ( سوهانک )

    به نام خدا : باز هم جمعه رسید ولی این جمعه یعنی 17 مهر ماه از همه جمعه ها دوست داشتنی تر بود . اسم این جمعه رو من گذاشتم جمعه دوست داشتنی .   میپرسید چرا ؟ خوب معلومه وقتی پدرها با پسرها اونم از مدرسه دانش دعوت  به کوه میشن باید…