• كمك معلم پايه هفتم
 • كارشناس مهندسي پزشكي –  بيومكانيك
 • كمك مسئول پايه هفتم در سال تحصيلي 93-94
 • دبير رياضي و كمك مسئول پايه هفتم در سال تحصيلي 94-95
 • فعاليت در تشكل هاي دانشجويي
محمدرضا بهرادمهرمعلم راهنمای پایه هفتم معلم ریاضی
 • كاردان هنر
 • كارشناسي امور تربيتي
 • 12 سال سابقه همكاري با مجموعه دانش
غلامعلی محمدزادهمعلم راهنمای پایه هفتم
 • كارشناس حسابداري
 • كارشناسي ارشد الهيات
 • معلم راهنماي پايه 7 به مدت 3 سال در دبيرستان دوره اول دانش
 • مدت 12 سال سابقه معلم راهنمايي در مدارس منطقه 3 و 1
احمد حسینخانیمسئول پایه هفتم
 • دانشجوي رشته شبكه هاي كامپيوتر
 • معاونت IT و طراح سايت ششمين سمينار علمي دانش آموزي
 • ليدر تيم رباتيك در مسابقات IRAN OPEN 2017
 • 3سال همكاري با شركت داده انديش روزنه ( نرم افزار CIS , HIS )
حامد ترکمندیمعاون فناوری اطلاعات

دبير عربي
كارشناس ارشد مديريت آموزشي
22 سال سابقه مديريت و معاونت و تدريس

علیرضا اقبالیمدیر
 • كارشناس مشاوره
 • معاون پرورشي دبيرستان دوره دوم دانش به مدت 3 سال
 • معاون اجرايي دبيرستان دوره اول دانش به مدت 4 سال
 • 15 سال سابقه تدريس در مدارس منطقه 15
 • 20 سال سابقه مديريت و معاونت در مدارس منطقه 15
 • 5 مديريت مدرسه غير انتفاعي حكمت شهر ري
 • 2 سال معاون آموزش دبيرستان دكتر حسابي شهر ري
سیروس ندافمعاون انضباطی