یکی دیگر از کلاسهای انتخاب کلاس cpr است
کلاسی که در این ترم آموزشی استقبال خوبی از آن شده است.
دانش آموزان در تاریخ 29 مهر ماه در مورد شناسایی علایم حیاتی بیمارنکاتی را آموختند.
ماساژ قلبی و سپس تنفس مصنوعی در این تاریخ در طرح درس دبیر بود.
دانش آموزان با چگونگی ماساژ قلبی و تعداد دفعات آن آشنا شدند.
در هفته های بعد کلاس cpr در مورد نجات بیمار قلبی کار خود را ادامه می دهد.

مطالب مرتبط

کلاس هنر -آزمایشگاه

کلاس هنر -آزمایشگاه

امروز روز دوشنبه و در برنامه آموزشی پایه دروس خط و آزمایشگاه دیده می شود دبیر محترم آزمایشگاه آقای سلیمیان و دبیر محترم خط آقای مقدم هستند. ر کلاس آزمایشگاه هر هفته دانش آموزان...

زنگ ورزش پایه

زنگ ورزش پایه

امروز یک شنبه روز اول ورزش دانش آموزان پایه نهم است. روزی که دانش آموزان بر اساس علاقه مندی ورزش فوتبال و بسکتبال را انتخاب می کنند. در روز های شنبه و یک شنبه هم دانش آموزان برای...

0 دیدگاه

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.