کلاس کار گروهی در این هفته با در نظر گرفتن هوش فضایی بصری به کار خود ادامه داد.
بازی لونپوس در این هفته به نگرش هوش فضایی و بصری می پرداخت .این کلاس به قدرت خلاقیت و نو آوری می پردازد.کلاسهای کار گروهی به پرورش هوشهای چند گانه می پردازد
هر هفته در این کلاسها هوشهای چند گانه میشل بوربا مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 

مطالب مرتبط

کلاس هنر -آزمایشگاه

کلاس هنر -آزمایشگاه

امروز روز دوشنبه و در برنامه آموزشی پایه دروس خط و آزمایشگاه دیده می شود دبیر محترم آزمایشگاه آقای سلیمیان و دبیر محترم خط آقای مقدم هستند. ر کلاس آزمایشگاه هر هفته دانش آموزان...

زنگ ورزش پایه

زنگ ورزش پایه

امروز یک شنبه روز اول ورزش دانش آموزان پایه نهم است. روزی که دانش آموزان بر اساس علاقه مندی ورزش فوتبال و بسکتبال را انتخاب می کنند. در روز های شنبه و یک شنبه هم دانش آموزان برای...

0 دیدگاه

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.