در روز پنجشنبه 30 آبان ماه جلسه تربیتی پایه اول برگزار شد .
این جلسه از ساعت 14 تا 16 انجام شد. دکتر حسینی در مورد تربیت جنسی مطالب ارزشمندی را ارائه دادند.
آقای حسینی در مورد نحوه برخورد پدر با فرزندان و نوع تربیت جنسی مطالبی را ارائه دادند.
ایشان در مورد نوع تربیت جنسی در دوره اخیر و مقایسه آن با گذشته مطالب دیگری ارائه دادند و پاور پوینت را تشریح فرمودند. در این جلسه آقای اقبالی در مورد کارنامه میان نوبت و اثرات آن به عنوان نمره مستمر به اولیای محترم مطالبی را ارائه دادند. 
برنامه ریزی مشاوره فردی از جمله راهکارهای معلم راهنما در طول زمان خواهند بود.
 

مطالب مرتبط

کلاس هنر -آزمایشگاه

کلاس هنر -آزمایشگاه

امروز روز دوشنبه و در برنامه آموزشی پایه دروس خط و آزمایشگاه دیده می شود دبیر محترم آزمایشگاه آقای سلیمیان و دبیر محترم خط آقای مقدم هستند. ر کلاس آزمایشگاه هر هفته دانش آموزان...

زنگ ورزش پایه

زنگ ورزش پایه

امروز یک شنبه روز اول ورزش دانش آموزان پایه نهم است. روزی که دانش آموزان بر اساس علاقه مندی ورزش فوتبال و بسکتبال را انتخاب می کنند. در روز های شنبه و یک شنبه هم دانش آموزان برای...

0 دیدگاه

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.