رنگین کمان دانش

۱۰/۲۲/۱۳۹۵ | اخبار | By admin | 0 Comments

 

در راستای نهادینه کردن و ملکه نمودن ، هفت صفت از صفتهای  اساسی مورد نیاز برای هر انسان وارسته وبا شخصیت ، واحد فرهنگی دبستان دانش با ایجاد طرحی ابتکاری به شکل یک رنگین کمان زیبا که هر رنگش مزیّن با یک صفت پسندیده شده ، آغاز گر این کار پر خیرو برکت شد .

LEAVE A REPLY

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.