جش خودکار

هیومن پارک و دکتر لند

همدلی و درک نیاز دیگران

اردوی باغ کتاب 

جلسات خانم خاکی

روز جهانی کودک

روز مسابقه

نذری شعله زرد – اربعین

مسابقات دهه فجر

موزه ی سحاب

جشن قرآن پایه اوّل

هفته تربیت بدنی

جشن صد

اردوی کتابخانه ملی

روز دانش آموز

جشن شکوفه ها 

اردوی شبانه پایه ششم

کلاس کار گروهی پژوهشی

شورای دانش آموزی