هفته تربیت بدنی

نذری شعله زرد – اربعین

روز دانش آموز

جشن شکوفه ها 

شورای دانش آموزی 

همدلی و درک نیاز دیگران

روز جهانی کودک

جشن قرآن پایه اوّل

اردوی کتابخانه ملی

کلاس کار گروهی پژوهشی